ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့နှင့် e-Government အကောင်အထည်ဖော်ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဆပ်ကော်မတီတို့ ပူးပေါင်းဖွင့်လှစ်သော e-Government အထောက်အကူပြု အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်း အပတ်စဉ်(၁) သင်တန်းဖွင့်ပွဲ

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *