ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား) ၏ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများမှ ဆိုင်ကယ်စတန်း တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sixteen − 1 =