ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား) တွင်၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင်နှစ် ပထမနှစ်ဝက် ကိုယ်ပိုင်စာကြည့်ချိန် ရေးဖြေစာမေးပွဲနှင့် လက်တွေ့စာမေးပွဲ အချိန်စာရင်းထုတ်ပြန်ခြင်း

Mid-Term Exam Time table for First Year (B.C.Sc/B.C.Tech)

Mid-Term Re-take Exam Time table for First Year (B.C.Sc/B.C.Tech)

Mid-Term Exam Time table for Second Year (B.C.Sc)

Mid-Term Exam Time table for Second Year (B.C.Tech)

Mid-Term Exam Time table for Third Year (B.C.Sc)

Mid-Term Exam Time table for Third Year (B.C.Tech)

Mid-Term Exam Time table for Fourth Year (B.C.Sc)

Mid-Term Exam Time table for Fourth Year (B.C.Tech)

Mid-Term Exam Time table for Fifth Year (B.C.Sc)

Mid-Term Exam Time table for Fifth Year (B.C.Tech)

Mid-Term Practical (Lab) Exam Time-Table (2CST / 4CS)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

9 + 13 =