ကချင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မြစ်ကြီးနား) စက်ကိရိယာများ ရုံးပရိဘောဂများ ဝယ်ယူရန် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve + 4 =